2014-02-20-Streetstar

Projekt Detaljer

Då vi har många internationella gäster på våra evenemang är hemsidan vårt främsta medel för kommunikation. Besökarna kräver en lättnavigerad sida samtidigt som den måste innehålla mycket information och tekniska lösningar. Detta tycker vi att Soulstyle har levererat.
Martin C Ferretti