2013-11---The-Nordic-Centre

Projekt Detaljer

Soulstyle Publicity hjälpte oss uppdatera vår något daterade hemsida. Samarbetet har varit effektivt och professionellt. Vi har fått tänka fritt och komma med önskemål om utformningen, något Soulstyle Publicity med såväl expertis som lyhördhet utgått ifrån under arbetets gång. Nu har vi en hemsida som avspeglar vår verksamhet och teknisk support om vi behöver det.
Alva Blästa